Publicitate

Jeep

Manifestul Partidului Angajamentul Democratic Național

Angajamentul Democratic National
Angajamentul Democratic Na’ional este o organizație politică nouă, creată pentru a elibera societatea, cetățeanul și viitorul națiunii române din captivitatea Statului atotputernic, a colectivismului falimentar și a birocrației politicianiste corupte.
Suntem partidul care promovează o politică modernă, adecvată vremurilor de azi și cu viziune către ziua de mâine, militând pentru a elibera energiile creatoare ale românului, prin crearea cadrului ideal pentru ca el să-și împlinească viața, destinul și bunăstarea așa cum dorește, fără intervenția și ghidarea permanentă a Statului.
Suntem partidul care va însănătoși spiritul națiunii, unind conștiințele și aspirațiile într-o eră fără precedent a libertății individuale, a umanismului și a afirmării spiritului național românesc și a minunatelor individualități din care este formată această excepțională națiune a noastră.
VALORILE NOASTRE
1. OMUL
Omul, ca cetățean liber, creator inspirat și constructor neobosit al destinului său și al familiei sale este și sursă și destinație a societății, ca unicul deținător al adevărului, al onoarei, al demnității și al energiei care poate propulsa națiunea spre progres în spiritul umanismului românesc, al valorilor creștine, al culturii și spiritului european.
2. LIBERTATEA
Libertatea omului, a cetățeanului, a românului, este unică, nelimitată, completă și nu este niciodată divizibilă în ”libertăți” acordate de către Stat sau de către altă persoană. Nu există argument care să limiteze, să îngrădească sau să refuze românului libertatea exprimată în orice fel, prin idei, prin muncă și prin opțiunile sale de viață, în respectul responsabilității de sine și al respectului pentru libertatea altuia și a societății, în general.
3. DREPTURILE OMULUI
Drepturile omului liber nu pot fi îngrădite prin încadrarea omului în nici o categorie existentă sau inventată. Bărbați și femei, copii și vârstnici, credincioși și necredincioși și orice altă categorie care divizează societatea în grupuri este anulată prin supremația drepturilor omului asupra oricărei condiționări. Dreptul omului liber înseamnă șanse egale pentru toți în fața tuturor oportunităților și provocărilor vieții.
4. ȘANSE EGALE
Șansele la fericire sunt și vor fi întotdeauna egale pentru toți, numai talentul, inspirația, munca și perseverența în respectul legii și al moralei pot crea diferențe între bogați și săraci, între cei împliniți personal și profesional și cei care încă nu și-au împlinit menirea.
5. A DOUA ȘANSĂ
Omul își datorează lui însuși să facă totul pentru a-și realiza idealurile și a avea o viață împlinită folosind resursele de caracter, minte și oportunitate pe care la are la un moment dat. Totuși, eșecul este o parte din viață, un semn și o lecție care adesea este capabilă să orienteze omul definitv spre împlinirea adevăratei sale meniri. Noi credem în a doua șansă și în solidaritatea societății în a-i ajuta pe semenii noștri să depășească momentele grele prin care orice om trece în viață, pentru a-i recupera din boală, sărăcie sau deznădejde, și a-i așeza în fața unui nou început.
6. RESPONSABILITATE INDIVIDUALĂ
Suntem întotdeauna datori cu o investiție de încredere în natura bună și onestă a omului. A face apel la coeziunea, la solidaritatea umană, cetățenească și națională pentru a salva destinul unui om aflat în impas este o onoare și o manifestare supremă a principiilor umaniste care ne animă. Dar ajutorul vine și cu prezumția onestă că acel om vine la întâlnire la mijloc de drum și se ajută și el pe sine însuși. Tentația de a te baza în viață doar pe ajutorul primit de la alții conduce la abuzul de încredere, care este reprobabil fiindcă zdruncină credința tuturor în principiile solidarității. Nu este de conceput ca omul care este ajutat de societate să facă din acest ajutor o sursă permanentă de venit. Libertatea de a-și urma calea aleasă în viață implică și responsabilitatea deplină a omului, nu doar față de el însuși, dar și față de normele societății. Ca oameni și ca societate, suntem onorați să îl ridicăm pe un om de jos, să îl luăm în brațe ca să-l trecem peste un necaz, dar nu suntem obligați de nici o lege morală să îl purtăm în brațe toată viața.
7. TERITORIU ȘI ECOLOGIE
Suntem una din națiunile care au luptat și au făcut mari sacrificii, de-a lungul multor generații pentru locui în interiorul propriului teritoriu. Acest pământ aparține națiunii române și, măcar în onoarea celor care și-au dat viața pentru ca noi să-l avem, precum și în considerația pentru generațiile următoare, avem datoria și obligația să-l apărăm cu orice preț. Îi apărăm integritatea prin armată și prin alianțele militare și politice pe care le avem și le urmărim. Dar suntem datori să-l apărăm în fiecare zi de degradare, să-i apărăm și să-i conservăm resursele. Poluarea, exploatarea sălbatică a resurselor de pe teritoriul nostru național, delăsarea în protecția și conservarea vieții și speciilor de plante și animale de pe teritoriul nostru național transformă teritoriul nostru într-o bijuterie a cărei strălucire pălește și a cărei valoare scade de la zi la zi. Noi credem că avem obligația fundamentală, nu doar de a conserva resursele naturale ale țării, ci și de a le spori, astfel încât să lăsăm generațiilor viitoare o avere mai mare decât cea pe care am primit-o de la părinții noștri. Nimic nu se schimbă mai greu decât un obicei prost, dar nimic nu se compară cu satisfacția de a-l înlocui cu un obicei bun. Suntem datori să renunțăm la proastele obiceiurile de consum și să adoptăm idei și obiceiuri noi, care sporesc valoarea resurselor noastre naturale, chiar dacă asta înseamnă să renunțăm la confortul cu care ne-am obișnuit sau să traversăm disconfortul schimbării.
8. STATUL MINIMAL
Nimic de valoare sau de durată nu se poate construi fără voința oamenilor. Iar voința oamenilor nu se poate face auzită când Statul vorbește necontenit, într-un monolog de nesfârșite reglementări, dând ordine și indicații tuturor. De aceea, noi credem și vrem să construim un Stat care știe să tacă și să asculte cu atenție vocea și voința cetățeanului, pentru ca apoi să îi creăm cetățeanului cadrul legal și administrativ ca să-și realizeze ceea ce și-a propus. Politica noastră înseamnă să ascultăm aspirațiile fiecăruia și să le sintetizăm în principii, obiective și țeluri care au valoare pentru om și, în sens mai larg, pentru societate. Eliberând imaginația, energia și hotărârea oamenilor de constrângeri, eliberăm uriașa forță creatoare a românului. Dacă ideile și energia oamenilor ar fi un jar care mocnește sub un vraf de legi, reglementări și restricții, politica noastră este să îndepărtăm tot ce împiedică flacăra creației din om să izbucnească liber, să lumineze și să inspire focul interior din alt om și din societate.
9. CULTIVĂM EXCELENȚA
Politica noastră este ca fiecare om, societatea în ansamblu, să năzuiască spre excelență, iar excelența, în orice domeniu, nu cunoaște limitări legate de naționalitate. Politica noastră este de a nu încuraja și susține mediocritatea doar fiindcă este românească, ci vom prefera să invităm surse de excelență aici, de oriunde ar fi, pentru a ne contamina de spiritul lor și a ne educa prin șansa proximității. Știm că prețul pe care l-am putea plăti va fi mai mare, dar pe termen lung, urmărim să punem aici sămânța excelenței, nu sămânța toleranței față de contra-performanță. Preferăm să-i chemăm pe cei mai buni să ne construiască cele mai bune drumuri, plătind pentru ele și dobândind cunoaștere și noi standarde, decât să-l chemăm pe un ”lasă-mă să te las” doar fiindcă-i român, căci acela va face drumuri ieftine și proaste, care ne vor costa, în final, mai scump și nici nu vom învăța nimic valoros din acea experiență.
10. PIAȚA LIBERĂ
Credem în politica organizatorului neutru, nu a arbitrului implicat. Așa cum vedem noi politica, treaba Statului este să pună terenul al dispoziție, să stabilească regulile generale ale jocului și apoi să lase omul să-și joace cel mai bun joc pe care îl poate juca. Ar fi o încălcare a libertății omului să-i spunem ce joc să joace, precum ar fi și să intervenim mereu pentru a-i spune cum să joace. Ar fi ca și cum arbitrul unui meci de fotbal ar decide ca unii sau alții dintre jucători să joace într-un singur picior sau cu mâinile legate la spate. Noi credem că orice joc alege omul, este în regulă, atât timp cât nu-i împiedică pe ceilalți și nu faultează.
11. LIMBA ROMÂNĂ
Politica noastră este să facem din cunoașterea limbii române piatra de temelie a societății, a educației, a libertății și a patriotismului. Omul, cetățeanul român, nu se poate trezi la conștiința sinelui și a valorii sale fără instrumentul fundamental cu care poate accesa cunoașterea, limba română. Nu este patriot acela care nu vorbește corect limba română, căci el nu este capabil să absoarbă valorile culturale ale identității românești, nici pentru a afla cine este el, nici pentru a le da mai departe semenilor săi. Numai printr-o bună cunoaștere a limbii române, cetățeanul poate dobândi harul și dorința de a învăța și de a se șlefui ca om pentru tot restul vieții, indiferent în ce domeniu și-ar căuta împlinirea. Politica noastră este de a recupera mințile și sufletele pierdute în bezna analfabetismului funcțional prin neglijența criminală și antipatriotică a politicienilor care au condus țara până acum, și de a le întoarce către învățarea și cunoașterea limbii române. Deasemenea, modelarea unui sistem de învățământ care are ca prioritate formarea de copii și tineri care vorbesc, scriu și citesc fluent în românește este esențială în politica noastră.
12. SINCRONIZARE
Pe cât de esențială este pentru cetățeanul român limba română, cel puțin pe atât este de importantă este cunoașterea limbii internaționale curente, acest nou Esperanto care a devenit limba engleză. Să vorbești o limbă străină înseamnă să ai o specializare profesională în plus, iar adevărul acestor vorbe este verificat în fiecare zi de către românii care merg să învețe, să muncească sau să facă turism în străinătate, deoarece ei devin cetățeni ai lumii, capabili să funcționeze în aproape orice stat de pe planetă. Valoarea experienței pe care ei o aduc înapoi în țară este de neprețuit pentru avansul civilizației și societății noastre. Politica noastră este să creăm un sistem de învățământ care să ofere copiilor și tinerilor șansa de a se integra mai bine în lume, printr-o bună cunoaștere a limbilor străine, a limbii engleze, în special, oferind tuturor șansa sincronizării cu mintea și sufletul umanității.
13. DEMOCRAȚIE
Credem complet, profund și fără echivoc în democrație și pluralism, într-o piață eliberată de orice reglementări în afară de cele, logice, firești, care se impun pentru protecția drepturilor și sănătății cetățenilor, pentru protecția naturii și pentru urmărirea interesului național.
14. UNIUNEA EUROPEANĂ
Credem într-o coeziune europeană care nu dizolvă, ci dimpotrivă, întărește specificul nostru național, sub toate aspectele. Nu ne putem exclude pe noi înșine, valorile și tradițiile noastre naționale, pentru a include în loc valorile europene, ci dimpotrivă, dorim ca experiența, forța și inteligența europeană să capaciteze și să permită românismului să se exprime și să se afirme mai complet, pe deplin, așa cum nu a avut niciodată posibilitatea să o facă până acum. Vrem să absorbim și să ne implicăm ca români realizați în consolidarea unei Europe unite, nu să fim absorbiți într-o uniune de națiuni fără chip și identitate.
Te invităm să urmărești și să aprofundezi ideologia noastră și programele noastre de restructurare rapidă a Statului român și a unității și demnității naționale. Iar dacă îți regăsești ideile în principiile și planurile noastre de acțiune, te invităm să ne ajuți în promovarea și propagarea lor, distribuind materialele noastre informative, așa cum este acesta.
Îți mulțumim că ți-ai alocat timp și atenție ca să citești acest document,
Călin-Liviu Georgescu & Echipa de comunicare a inițiativei politice pentru înființarea Partidului ”Angajamentul Democratic Național”

Citește în ȘtiriOnline.TV