Connect with us

Comunicate de presă

Fundația Romanian Angel Appeal a lansat proiectul „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”

Fundația Romanian Angel Appeal a lansat luni, 4 iunie 2018, proiectul „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”, implementat în parteneriat cu Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România (APCCR) și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (F.E.D.R.A.).

 Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea, prin formare continuă, a abilităţilor de lucru cu copii cu cerinţe educaţionale speciale pentru 400 de cadre didactice, 80 persoane din rândul personalului de sprijin şi 26 membri ai echipelor manageriale din 13 școli speciale și de masă. Cele 13 şcoli au fost selectate din 6 județe: Suceava, Botoșani, Prahova, Galați, Brăila și Vaslui acoperind astfel, 3 zone defavorizate (Nord-Est, Sud Muntenia și Sud-Est).

Rata crescută a sărăciei și numărul semnificativ de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) în școlile din aceste regiuni, coroborate cu scăderea numărului unităților școlare (de masă și speciale) și cu lipsa de pregătire a cadrelor didactice în vederea lucrului cu copiii cu nevoi speciale, conduc la scăderea gradului de incluziune școlară a copiilor cu CES și implicit, către creșterea abandonului școlar.

Proiectul porneşte de la premisa că diversificarea şi îmbunătăţirea metodelor de predare, adaptarea acestora la nivelul de dezvoltare al copiilor şi utilizarea de către cadrele didactice a noilor tehnologii în actul predarii, pot creşte şansele de incluziune a copiilor cu CES în învăţământ.

RAA şi partenerii săi propun un program complex de formare, constând într-un curs introductiv (în format e-learning), urmat de o serie de cursuri rezidenţiale (faţă în faţă cu lectorul) şi practică monitorizată online.

Cursurile vor atinge următoarele teme:

 1. Cursul introductiv (e-learning) va curpinde teme privind abandonul şcolar, segregarea şcolară şi rolului cadrelor didactice în creşterea şanselor de integrare şcolară a copiilor la risc de abandon, cu precădere a celor cu CES.
 1. Cele patru cursuri rezidenţiale livrate în serii de cca. 20 cadre didactice în fiecare județ vor aborda teme precum:
 • Adaptare curriculară pentru copiii cu CES
 • Metode participative de predare, centrate pe copil şi TIC
 • Dezvoltare a gândirii critice, formare de abilităţi şi creștere a independenţei
 • Dezvoltare personală şi managementul stresului

Proiectul răspunde şi nevoii de formare a personalului de spijin direct implicat în asigurarea suportului necesar întegrării copiilor cu CES, dar şi nevoilor de formare a echipelor manageriale ale şcolilor partenere.

Programa pentru personalul de sprjin va aborda tematica măsurilor de desegregare şi de integrare a copiilor în colectivităţile şcolare, iar cursurile adresate managerilor şcolari vor viza teme precum atragerea de resurse pentru şcoli, motivarea şi retenţia personalului şi managementul relaţiei cadre didactice – părinţi.

Romanian Angel Appeal şi partenerii săi vor fi implicaţi în toate etapele proiectului: în promovarea proiectului şi programului de formare,  în selectarea cadrelor didactice, elaborarea şi livrarea cursurilor, coordonarea practicii monitorizate şi evaluarea programului de formare.

Date suplimentare

Cele 13 şcoli selectate ca parteneri asociaţi între care 10 sunt unităţi de învăţământ special, iar 3 sunt unităţi de învăţământ de masa, deservesc un număr de 2.849 de copii. Dintre aceştia, peste 65% copii cu CES, 28% copii de etnie romă, 65% din familii sărace, 39% din mediul rural.  Distribuţia celor 13 şcoli pe judeţe este următoarea: 4 sunt în judeţul Prahova, 2 în Botoşani, 1 în Brăila, 2 în Vaslui, 3 în Suceava, 1 în Galaţi.

În perioada de pregătire a proiectului, Romanian Angel Appeal a realizat o analiză a nevoilor de formare în rândul cadrelor didactice din şcolile partenere prin intermediul unui chestionar aplicat pe un lot de 16 școli şi grădinițe din cele 6 judeţe menţionate, obţinând, pe durata a trei săptămâni, 147 de răspunsuri.

Raspunsurile la chestionar au reliefat următoarele:

– 34% dintre profesorii chestionaţi nu au beneficiat de o formare în ultimii 2 ani

– 97,95% dintre respondenţi au sau au avut la clasă copii cu CES

– 77,5% consideră că informaţiile şi cunostinţele pe care le deţin sunt NU suficiente pentru lucrul cu copiii cu CES.

Temele propuse pentru cursurile de formare au fost considerate extrem de utile de 80% dintre respondenţi.

Studiile realizate în ultimii ani (RAA, 2011; Mareș G. și Toth A., 2015, Toth A., 2016), indică o serie de factori care limitează integrarea şcolară a copiilor cu autism şi accesul lor la o educaţie de calitate adaptată nevoilor lor de dezvoltare. Printre acestea, se numără competenţele reduse ale cadrelor didactice în lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, insuficienţa resurselor materiale şi a serviciilor de sprijin adaptate nevoilor copiilor cu TSA, caracterul încă neintegrat al serviciilor sociale, de sănătate şi educaţie, dar și ignoranţa, stereotipurile şi prejudecaţile manifestate de cadrele didactice sau de părinţii copiilor tipici.

O anchetă cantitativă realizată în 2015 pe un eşantion de beneficiari ai centrelor de consiliere si asistenţă pentru persoanele cu TSA ale DGASPC-urilor din 12 judeţe (Toth A., 2016) relevă faptul că dintre copiii cu TSA de vârsta şcolară (care au împlinit 6 ani), 21% frecventau încă gradiniţa, deşi aveau vârsta de a fi integraţi în ciclul primar, iar 18% nu erau deloc cuprinși în învăţământ.

Studiile internaţionale arată o strânsă legătură între competenţele profesorilor şi reducerea gradului de abandon şi între formarea profesională, motivarea şi performanţele educaţionale, mai ales în rândul cadrelor didactice din învăţământul special.

În contexul în care în ultimii 15 ani, eforturi majore au fost depuse de organizaţiile societăţii civile pentru creşterea accesului la intervenţii terapeutice a copiilor cu tulburări din spectrul autist, este esenţial să existe cadre didactice pregătite pentru a lucra în mod incluziv cu copii cu CES şi în special cu copii cu TSA.

Proiectul „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați” are o durată de 30 de luni, are valoarea de 3,915,221.26 RON şi este finanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN  prin intermediul apelului de proiecte POCU 2014-2020 73/6/6/105405 „Profesori motivați în școli defavorizate”, obiectivul specific al programului fiind: „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive”.

Informaţii suplimentare cu privire la proiect vor fi disponibile pe pagina www.raa.ro.

Advertisement Pub

Comunicate de presă

Ziarul ȘtiriOnlineTV publică gratuit comunicate de presă și anunțuri publicitare

comunicate de presa

Știri Online TV publică comunicate de presă GRATUIT, ca un serviciu oferit firmelor și agențiilor de Public Relations. Pentru a publica un comunicat în Știri Online TV, pur și simplu trimiteți-ne comunicatul prin e-mail la adresa:

stirionlinetv@gmail.com (Dați click pe adresă pentru a trimite un e-mail)

Înainte de a trimite comunicatul  rețineți următoarele:

 1. Trimiterea comunicatului nu obligă ziarul Știri Online TV la publicarea lui. Ne rezervăm dreptul de a nu publica comunicatele pe care le considerăm, din varii motive, nepublicabile;
 2. Ziarul Știri Online TV își declină orice responsabilitate privind orice fel de efecte pe care publicarea unui comunicat le poate avea, sau alternativ, lipsa oricăror efecte.  Toată responsabilitatea morală și legală aparține autorului comunicatului;
 3. Trimiterea unui comunicat către ziarul Știri Online TV implică faptul că sunteți de acord cu cele de mai sus;

Ce publicăm:

 1. Comunicate de presă transmise de pe adresa de email a unei firme. Nu publicăm niciodată comunicate venite de pe adrese de email publice, cum ar fi Yahoo sau GMail. 
 2. Textul comunicatului, integral. Nu există limită de cuvinte.
 3. Un singur link de pe pagină, deci asigurați-vă că acel link trimite către websitul care vă reprezintă.
 4. O singură fotografie atașată. Dacă atașați mai mult de 1 fotografie, Redacția va alege în mod aleator una din fotografii, ștergând restul.
 5. Dimensiune foto recomandată: lățime 960px, la rezoluția de 72 dpi, landscape (pe lat). Comunicatele care au fotografie cu mult mai mare sau cu mult mai mică față de dimensiunea recomandată vor fi întârziate de la publicare, datorită timpului necesar pentru modificarea dimensiunilor fotografiei.

Ce nu publicăm:

 1. Nu publicăm comunicate sosite de pe adrese Yahoo sau GMail.
 2. Nu publicăm comunicate asupra cărora avem suspiciuni că nu provin direct de la o firmă. De exemplu, când adresa de email de pe care a venit comunicatul nu corespunde cu adresa websitului spre care trimite, avem suspiciuni. Preferăm să vedem că sursa emailului este aceeași cu firma la care se referă comunicatul.
 3. Nu publicăm comunicate cu greșeli de gramatică sau care conțin încălcări ale normelor generale de morală și profesionalism.

Răspunsuri la întrebări:


Î: Share-uiți comunicatul și pe pagina de Facebook a ziarului?

R: De la caz la caz, dacă ni se pare util pentru prietenii noștri de pe Facebook.


Î: Publicați și comunicate despre evenimente, conferințe, anunțuri de promovare în funcție, șamd?

R: Da.


Î: Publicarea comunicatului este condiționată de cumpărarea de reclamă în ziar?

R: NU, niciodată. Publicarea comunicatelor este absolut gratuită.


Î: Dacă m-am răzgândit după ce ați publicat comunicatul se poate șterge?

R: Da. Ne scrieți un e-mail și îl ștergem pe loc.


Î: Câte comunicate se pot trimite?

R: De oricâte ori aveți ceva de comunicat. Nu trimiteți mai multe comunicate cu același subiect, le ignorăm. Nu schimbați titlul comunicatului ca să pară că-i alt subiect, chiar citim comunicatele înainte de publicare și ne dăm seama.


Î: Pot face referire la comunicatul publicat, îl pot include într-o ”mapă de presă”?

R: Da.


Î: Publicați comunicatele primite în aceeași zi?

R: Dacă îl trimiteți până în orele 14:00, da. Dacă nu, a doua zi.


Recomandări pentru scrierea unui comunicat de presă:

 1. Este bine ca titlul comunicatului să înceapă cu numele firmei, ajută la SEO. Exemplu: ”CONTABILIS lansează un nou serviciu de contabilitate”
 2. Începeți prima frază cu numele firmei și bold-uiți prima frază.

Folosiți paragrafe pentru fiecare idee pe care o comunicați în text.

Mai mult

Comunicate de presă

JOC și LEGENDĂ la final de implementare

Asociația CERC – Centrul European de Resurse Creative a finalizat implementarea proiectului „JOC și LEGENDĂ / 100%”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, lansând în mediul online (https://resurse.asociatiacerc.ro) o resursă educațională care promovează patrimoniul cultural imaterial, anume jocurile copilăriei și legendele, alături de multiple alte resurse care pot sprijini cadrele didactice.
În contextul aniversării Centenarului, dar și ca urmare a faptului că anul 2018 a fost declarat de Comisia Europeană ca fiind anul promovării patrimoniului cultural („Patrimoniul cultural: unde trecutul întâlnește viitorul”), Asociația CERC – sprijinită de un grup de cadre didactice din București – a realizat o programă de curs, structurată pe 6 module (9 ore de formare) – care să poată fi utilizată de profesori în lucrul cu părinții copiilor de nivel primar (clasele I-IV).
Programa de curs are scopul de a forma competențe părinților pentru organizarea timpului liber, securizarea afectivă a copiilor și învățare prin intermediul jocurilor, urmărindu-se ca la finalul cursurilor părinții să știe care sunt caracteristicile jocurilor și legendelor și ce rol pot avea acestea în îmbunătățirea relației părinte – copil, în diverse contexte. La finalul cursului, părinții vor putea să aleagă jocuri și legende adaptate vârstei și contextelor și implicit, vor deveni promotori și „păstrători” ai patrimoniului cultural imaterial. Cursul a fost testat în cadrul unor ateliere derulate în școli, 95% dintre părinți fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de participarea la proiect.
Materialul este dezvoltat astfel încât să fie ușor de replicat de către cadrele didactice și formatori, iar utilizarea acestuia, parțială sau totală, este liberă pentru activități non-profit. Rezultatul poate fi găsit pe platforma https://resurse.asociatiacerc.ro, alături de multe alte resurse care au stârnit până în prezent interesul a peste 8400 de persoane (vizitatori unici), fiind notate și aproape 7000 de descărcări ale resurselor educaționale deschise publicate pe platformă.
Din larga paletă a problemelor sociale cu care se confruntă România, securitatea emoțională a copiilor a devenit în ultimul timp una dintre priorități, în contextul în care datele oferite de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție arată că 6 din 10 copii simt nevoia să petreacă mai mult timp cu părinții, deși doar mai puțin de un sfert dintre părinți cred că timpul petrecut cu cei mici este prea puţin. Pe măsură ce copilul crește, timpul petrecut cu părinții în timpul săptămânii și în weekend scade.
Proiectul „JOC și LEGENDĂ / 100%” s-a desfășurat în perioada martie – noiembrie 2018 și a urmărit promovarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial, abordând o temă socială de interes – securitatea emoțională a copiilor.
Detalii:

E-mail: office@asociatiacerc.ro
Mai mult

Comunicate de presă

STOP! victimelor pe trecerile de pietoni: Zebra 3D, soluție ingenioasă pentru prevenirea accidentelor

Țara noastră se află pe primul loc într-un clasament al ţărilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte decesele din accidente rutiere, atunci când este avut în vedere raportul dintre numărul de victime şi populaţia totală, potrivit Eurostat. 
În România au murit, în 2017, 1.951 de oameni în accidente rutiere, anul 2008 fiind cel mai negru din ultimii 17, cu 3.000 de morţi. Multe dintre aceste accidente se petrec în orașe, la trecerile de pieton, unde tot mai mulți pietoni își pierd viața din cauza neatenției șoferilor, care sunt obosiți, nu au o vedere bună, folosesc telefonul mobil la volan sau pur și simplu trecerea nu este foarte bine semnalizată.
În acest context, Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră – PsihoTrafiQ, au demarat o amplă campanie de responsabilizare prin care își dorește să combată acest îngrijorător fenomen și au instalat trecerile de pieton 3D. Campania a debutat în Bistrița, se desfășoară în perioada iulie – decembrie 2018, iar datorită succesului de care s-a bucurat în rând pietonilor și șoferilor, acest proiect va fi extins la nivelul național.
“Practic, am preluat ideea din picturilor 3D și am creat iluzia trecerilor de pietoni tridimensionale. Într-adevăr, nu întotdeauna este vina șoferului, care ar trebui să încetinească atunci când se apropie de zebră, însă de cele mai multe ori trecerile de pietoni sunt foarte slab semnalizate, vopseaua și-a pierdut din consistență, luminile lipsesc în acele zone, fapt pentru care pericolul de accident devine tot mai mare. Prin instalarea acestor treceri 3D, dorim să le generăm șoferilor iluzia că în fața lor se află un obstacol și sunt obligați să încetinească, așa cum de fiecare dată o fac atunci când se apropie de celebrele limitatoare de viteză. Această campanie s-a bucurat de un succes foarte mare, atât în rând pietonilor care se simțeau mereu în pericol atunci când doreau să traverseze, cât în rândul șoferilor, care din motive obiective sau subiective, nu încetineau când se apropiau de trecerea de pietoni. Dorim să extrapolăm acest proiect în mai multe orașe din țară și să contribuim la reducerea accidentelor în care sunt implicați pietoni”, declară psiholog principal Ionel Simionca, vicepreședintele Asociației PsihoTrafiQ și co-organizator al proiectului “PietOM”.
Fenomen scăpat de sub control din cauza telefonului motiv la volan
Neatenţia la volan, în special utilizarea telefonului mobil în timpul şofatului, reprezintă una dintre cele mai serioase cauze de producere a accidentelor mortale. Un studiu realizat de AT&T în 2015 arată că un procent de 70% dintre şoferi sunt distraşi de telefonul mobil, 61% trimit mesaje în timp ce conduc şi 27% socializează pe Facebook.
Chiar dacă se constată o scădere de peste 40% din 2008 până în 2017 a accidentelor rutiere mortale din România, prof. univ. dr. Mihaela Rus, președintele Asociației PsihoTrafiq, afirmă că există din ce în ce mai mult accidente se produc din cauza că şoferii utilizează telefonul mobil la volan. “La o scurtă observaţie empirică, constatăm că din 10 şoferi, mai mult de jumătate dintre ei se uită în jos spre telefonul mobil, şi nu înainte, cum este normal. În special, acest comportament este mai des întâlnit la tineri, iar în contextul lipsei de experienţă şi a adrenalinei, aceştia pot pierde foarte uşor controlul volanului şi pot pune în pericol propria viaţa şi a celorlalţi participanţi la trafic. Fără doar şi poate, este un fenomen care a scăpat de sub control, iar acest comportament trebuie amendat mai drastic sau redus prin metode specifice, cum ar fi și introducerea trecerilor 3D în orașele din România”, afirmă prof. univ dr. Mihaela Rus, preşedintele Asociaţiei de Psihologiei şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ. Dacă totuşi trebuie să răspundem la un apel urgent în timp ce ne aflăm la volan, specialistul recomandă şoferilor folosirea unui handsfree wireless sau cumpărarea unui dispozitiv care conectează telefonul mobil la maşină. În acelaşi timp, coordonatorul campaniei nu le recomandă şoferilor să folosească un handsfree cu fir deoarece există oricând riscul ca firul să se încolăcească în jurul volanului şi să îi creeze probleme de manevrare.
Campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, nominalizate de foruri europene
Asociaţia “PsihoTrafiQ” a derulat, în ultimii ani, campanii de responsabilizare a participanţilor la trafic, coordonate de prof. univ. dr. Mihaela Rus și psihologul principal Ionel Simionca – vicepreşedintele Asociaţiei, în vederea reducerii acestor comportamente disfuncţionale, care tind să contamineze comportamental din ce în ce mai mulţi şoferi. Printre acestea, amintim campaniile naţionale “(Micro)Somnul la volan – un pericol real!” şi “Alcoolul la volan este un accident”, campanii de responsabilizare socială care sunt prezente pe website-ul Comisiei Europene (Carta Europeană a Siguranței Rutiere – (http://www.erscharter.eu/en/content/national-campaign-sleepiness-driving-real-danger-social-responsibility-campaign), fiind nominalizate la Excellence in Road Safety Awards 2016 (http://www.erscharter.eu/ro/excellence-road-safety-awards-2016). Totodată, Asociaţia organizează cursuri de formare, adresate psihologilor, menite să formeze din ce în ce mai mulţi experţi în psihologia transportului, care să promoveze educaţia rutieră şi atitudinile responsabile în trafic. Mai multe informaţii găsiţi pewww.psihotrafiq.ro.
Mai mult