Publicitate

Jeep

Raport MCV 2018 – Un document care sugerează României să suspende democrația și libertatea de exprimare TEXT INTEGRAL

Raport MCV 2018 ”Prezentul raport descrie evoluțiile care au inversat sensul progreselor cu privire la aspectele pe care Comisia le apreciase în mod pozitiv în ianuarie 2017. Este vorba despre progresele înregistrate cu privire la obiectivul de referință 1 (independența sistemului judiciar și reforma sistemului judiciar) și obiectivul de referință 3 (combaterea corupției la nivel înalt).” scrie CE în prefața raportului MCV.

Raport MCV 2018 ”La fel ca în anii anteriori, prezentul raport este rezultatul unui proces atent de analiză
întreprins de Comisie și se bazează pe cooperarea strânsă cu instituțiile din România, precum și pe contribuția societății civile și a altor părți interesate, printre care și a altor state membre.” se arată în document.

Atât în linii generale și în detalii, documentul pare redactat de Monica Macovei, întrucât conține toate punctele de vedere ale parlamentarului, puncte de vedere care ignoră situația reală din România.

Provoacă stupefacție sugestiile legate de ocolirea democrației parlamentare, precum și sugestia de a controla mass media din România, care este văzută ca fiind ”dificilă”. 

”Au existat factori societali, juridici și politici care, deși nu intră în domeniul de aplicare al MCV și nu fac obiectul recomandărilor sale (nr: MCV 2017), „au un impact direct asupra capacității de a realiza reformele și, în special, au îngreunat sarcina României de a demonstra că reforma a prins rădăcini perene”. Printre aceste elemente se numără: o practică legislativă care trebuie să elaboreze principiile unei mai bune  legiferări, confruntarea dintre actorii statali și un context mediatic dificil. ”

Raportul MCV recomandă următoarele măsuri:

”Legile justiției
– Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor justiției și a ordonanțelor de urgențe
subsecvente.
– Revizuirea legilor justiției, ținând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul
MCV, precum și de recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO.
Numiri/revocări în cadrul sistemului judiciar
– Suspendarea imediată a tuturor procedurilor în curs de numire și revocare a procurorilor
de rang înalt.
– Relansarea unui proces de numire a unui procuror-șef al DNA cu experiență dovedită în
urmărirea penală a infracțiunilor de corupție și cu un mandat clar pentru DNA de a
continua efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în materie de
corupție.
– Numirea imediată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a echipei interimare de
conducere a Inspecției Judiciare și numirea, în termen de trei luni, prin concurs, a unei
noi conduceri a Inspecției Judiciare.
– Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la
numirea în posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupă
posturi de conducere, până la instituirea unui nou cadru legislativ în conformitate cu
recomandarea 1 formulată în ianuarie 2017.

Codul penal și Codul de procedură penală
– Înghețarea intrării în vigoare a modificărilor aduse Codului penal și Codului de procedură
penală.
– Redeschiderea procesului de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală,
ținând seama pe deplin de necesitatea de a se asigura compatibilitatea cu dreptul UE și cu
instrumentele internaționale de luptă împotriva corupției, precum și de recomandările
formulate în cadrul MCV și de avizul Comisiei de la Veneția.”

VEZI SAU DESCARCĂ: Raport MCV 2018 Romania

 

Citește în ȘtiriOnline.TV