Publicitate

Jeep

”Nu este naționalist acela… ”

Actualitatea scrierilor marilor personalități ale României, într-un fragment sin cartea  ”Schimbarea la față a României”, de Emil :

„Pierdut este acela pentru care retrăirea destinului nostru nu este o răspântie în viața sa și un prilej de tragedie. Nu este naționalist acela pe care nu-l chinuie până la halucinație faptul că noi, românii, n-am făcut până acum istorie, ci am așteptat să ne facă istoria, să ne dinamizeze un torent transcendent ființei noastre; nu este naționalist acel ce nu e frământat de limitarea fatală care închide România în cercul și fatalitatea culturilor mici, a acelor culturi care n-au curajul să se învârtă în jurul propriei lor axe: nu e naționalist acel care nu suferă infinit că România n’are misiunea istorică a unei culturi mari, imperialismul politic, megalomania inerentă și voința nesfârsită de putere, caracteristice marilor națiuni, precum nu e naționalist acel ce nu dorește fanatic saltul transfigurator.”  – Emil Cioran, ”Schimbarea la față a României)

Citește în ȘtiriOnline.TV